Whistleblowing

Co je to Whistleblowing?

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“) se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jedná se tedy o nástroj, který vede k prevenci a odhalování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání.

Podání podnětu 

Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Do oznámení je nutné uvést jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici. Anonymní podání nebudou šetřena. 
Externě je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to: Písemně – prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailem; Ústně (telefonicky); Osobně – na žádost. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Interní podání oznámení lze provést následujícími způsoby:

ELEKTRONICKY

OSOBNĚ ČI TELEFONICKY

  • Osobně příslušným osobám, k zastižení na adrese Suderova 2037/26, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00, Mgr. Dagmar Weissová
  • Telefonicky příslušným osobám na tel. číslo +420 733 140 631
CNC METAL s.r.o.

Suderova 2037/26
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
709 00
IČO : 26861453
DIČ : CZ26861453
Bankovní spojení : 6611166111/2010, FIO Banka

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 50643, 11.05.2005.

Kontakty

tel. :
+420 733 743 003
+420 733 783 300

email :
info@cncmetal.cz

Translate »